Tag: snss

บริหารจัดการอาคาร: กั้นพื้นที่ห้องได้แบบไม่ง้อผนังบริหารจัดการอาคาร: กั้นพื้นที่ห้องได้แบบไม่ง้อผนัง

บริหารจัดการอาคาร: กั้นพื้นที่ห้องได้แบบไม่ง้อผนัง อยากแบ่งพื้นที่การใช้ออกเป็นส่วนๆ แต่การสร้างผนังอาจจะทำให้บ้านของคุณดูคับแคบขึ้นไปอีก ดังนั้นการแบ่งพื้นที่ของบริเวณต่างๆ ออกจากกันโดยไม่ใช่ผนังถือเป็นตัวเลือกที่ดี นอกจากจะช่วยให้บ้านของคุณดูโล่งสบายมากขึ้นแล้วคุณยังสามารถปรับแต่งพื้นที่ได้ตามสถานการณ์อีกด้วย

บริหารจัดการอาคาร: ไขข้อสงสัย ล้างแอร์ทุกครั้งต้องเติมน้ำยาหรือไม่บริหารจัดการอาคาร: ไขข้อสงสัย ล้างแอร์ทุกครั้งต้องเติมน้ำยาหรือไม่

บริหารจัดการอาคาร: ไขข้อสงสัย ล้างแอร์ทุกครั้งต้องเติมน้ำยาหรือไม่ การล้างแอร์ คือ การนำสิ่งสกปรกออกไปจากตัวเครื่องปรับอากาศ ทำให้แอร์สามารถทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีสิ่งสกปรกไปขวางการทำงานของแอร์ ทั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้าหรือทางลมออกของแอร์ซึ่งถ้าหากมีฝุ่นสกปรกเข้าไปจับที่ทางลมออกของแอร์ วงจรไฟฟ้าของแอร์หรือคอยล์ร้อนด้านนอกอาคารจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ลำบากขึ้น

การต่อเติม ซ่อมบำรุง บ้าน ไม่ให้ทรุดการต่อเติม ซ่อมบำรุง บ้าน ไม่ให้ทรุด

การต่อเติม ซ่อมบำรุง บ้าน ไม่ให้ทรุด การต่อเติมบ้าน คือสิ่งที่ทำเพิ่มเติม หรือนอกเหนือจากตัวบ้านเดิมโดยส่วนใหญ่นิยมต่อเติมในส่วนของบริเวณห้องครัว และ บริเวณโรงรถแต่เพื่อน ๆ หลายคนก็มักจะกังวลในเรื่องของการทรุดตัว วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการต่อเติมบ้านแบบถูกวิธีเพื่อลดปัญหาการทรุด

บริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น สมองดีบริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น สมองดี

บริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น สมองดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะสมองมีบทบาทต่อการทำงานของอวัยวะหรือระบบอื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประสาท การเคลื่อนไหวของแขน ขา ไปจนถึงการเดิน การทรงตัว และความจำ ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองเพิ่มขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังเช่นหลาย ๆ ประเทศที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งเราอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคระบบประสาทมากเช่นกัน โดยจากสถิติพบว่า ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ